Masz problem prawny wymagający specjalistycznej wiedzy w zakresie prawa cywilnego?
Poznaj istniejące możliwości.

Skontaktuj się z profesjonalistą.

Prawo cywilne

W naszej Kancelarii Klienci znajdą pomoc w zakresie prawa cywilnego, obejmującego bardzo szeroki zakres regulacji stosunków międzyludzkich w obszarze majątkowym i niemajątkowym. Oferujemy pomoc w sprawach regulowanych Kodeksem Cywilnym, w zakresie prawa osobowego, rzeczowego, zobowiązań i prawa spadkowego. Ponadto wspieramy klientów w postępowaniach związanych z prawem rodzinnym i opiekuńczym, pracy oraz prawem handlowym.

 

Do płaszczyzn regulowanych prawem cywilnym i poszczególnych jego dziedzin należą między innymi:

  • określenie praw i obowiązków między stronami stosunków umownych wszelkiego rodzaju, bezumownych, a także wynikających z czynu niedozwolonego,
  • zawarcie i ustanie małżeństwa,
  • prawa i obowiązki małżonków,
  • sprawy majątkowe dotyczące rodziny,
  • sprawy spadkowe,
  • regulacje stosunków między pracownikiem, a pracodawcą,
  • określenie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, kwestie wypadków przy pracy
  • i należnych świadczeń z tego tytułu,
  • prawo spółek handlowych, osobowych i kapitałowych,
  • inne obszary stosunków prywatnych pomiędzy uczestnikami obrotu.

 

W przypadku gdy nasi Klienci nie mają pewności, co do zastosowania przepisów prawa cywilnego w ich konkretnej sytuacji, udzielamy potrzebnych informacji, pomagamy, zapewniając doradztwo, a w tym sporządzając opinie, przygotowując odpowiednie pisma, jak również dokonując stosownych czynności procesowych, reprezentując Klientów Kancelarii przed sądami powszechnymi wszystkich instancji i Sądem Najwyższym. Pomagamy także w egzekucji roszczeń, wspierając Klientów (wierzycieli i dłużników) w postępowaniu komorniczym.

 

Przepisy zawarte w kodeksie cywilnym, kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, kodeksie pracy oraz odrębnych ustawach i rozporządzeniach wykonawczych stanowią podstawę dla udzielania przez nas pomocy zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym. Udzielając wsparcia mamy na względzie także zasady współżycia społecznego, ustalone zwyczaje, do których często odsyła ustawodawca. Regulacje odwołujące się do tych zasad niekiedy mogą okazać się decydujące dla treści stosunków prawnych w określonej sytuacji i sprawie, z jaką zgłasza się do nas Klient.

 

W zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego pomagamy między innymi: w sprawach rozwodowych, o podział majątku, alimenty, dotyczących pochodzenia dziecka, władzy rodzicielskiej, a także ustalenia kontaktów z dzieckiem.

 

Kredyty frankowe

Udzielamy również pomocy w sprawach dotyczących kredytów frankowych. Dowiedz się więcej.

 

Udzielając pomocy w zakresie prawa cywilnego traktujemy powierzone nam informacje oraz dane z poufnością i dyskrecją, mając na względzie dochowanie tajemnicy zawodowej, a także kierując się ogólnie przyjętymi zasadami etyki zawodowej. Chcąc skonsultować swoją sprawę z naszą Kancelarią, prosimy o umówienie spotkania.

Specjalizacje kancelarii

Zapraszamy na dedykowane strony

Odszkodowania

Rozwody

Sprawy frankowe

Bądźmy niewolnikami prawa,
abyśmy mogli być wolni.

 

 

- Cyceron