Masz problem prawny wymagający specjalistycznej wiedzy w zakresie spraw spadkowych?
Poznaj istniejące możliwości.

Skontaktuj się z profesjonalistą.

Sprawy spadkowe

Formalności, doradztwo, reprezentacja

W zakresie usług, jakie świadczy nasza kancelaria prawna w Lubinie znajduje się między innymi pomoc udzielana w zakresie prawa cywilnego. Jeśli klienci nie wiedzą, jak działać w sytuacjach wymagających znajomości Kodeksu Cywilnego, poleca się zwrócenie do profesjonalistów. W kancelarii zapoznamy się ze sprawą i oczekiwaniami klienta analizując je pod kątem obowiązujących przepisów.

Świadcząc pomoc prawną, jedną z dziedzin, jakimi się zajmujemy są szeroko rozumiane sprawy spadkowe. Poniżej przedstawimy, w jaki sposób wspieramy klientów w postępowaniu dotyczącym kwestii dziedziczenia regulowanych Kodeksem Cywilnym. Nie tylko udzielamy porad, pomagamy w załatwianiu formalności i składaniu pozwów, sporządzamy opinie czy formalne pisma, ale również reprezentujemy naszych klientów przed sądami.

Charakterystyka spraw spadkowych

Ze względu na ilość oraz złożoność czynności, jakie należy wykonać w związku ze sprawami spadkowymi są to obszary działań prawnych wymagające pomocy profesjonalistów. Znajomość Kodeksu Cywilnego jest tutaj niezbędna, aby na przykład ustalić wartość zachowku, określić dziedziczenie w przypadku braku testamentu czy uznać jednego z dziedziczących za niegodnego. Na tok sprawy wpływa bowiem wiele czynników poczynając od tego, czy został sporządzony testament.

Zakres działań kancelarii

W naszej kancelarii prawnik udziela pomocy dotyczącej wielu kwestii, takich jak:

  • zapytania dotyczące dziedziczenia, testamentów, przepisów Kodeksu Cywilnego,
  • otrzymanie zachowku,
  • reguły dziedziczenia ustawowego – określenie kręgu spadkobierców,
  • podział otrzymanego majątku między osoby z kręgu,
  • przyjęcie lub odrzucenie spadku,
  • zrzeczenie się w imieniu osoby małoletniej,
  • wyłączenie małżonka z dziedziczenia,
  • pomoc prawna konieczna w przypadku odziedziczenia długów,
  • pozew o uznanie osoby za niegodną dziedziczenia.


Kontakt z naszą kancelarią możliwy jest poprzez skorzystanie z zakładki “kontakt” dostępną na stronie. Działamy dochowując tajemnicy zawodowej i zachowując poufność powierzanych nam informacji.

Specjalizacje kancelarii

Zapraszamy na dedykowane strony

Odszkodowania

Rozwody

Sprawy frankowe

Bądźmy niewolnikami prawa,
abyśmy mogli być wolni.

 

 

- Cyceron