Masz problem prawny wymagający specjalistycznej wiedzy w zakresie kredytów frankowych?
Poznaj istniejące możliwości.

Skontaktuj się z profesjonalistą.

Kredyt we frankach – dlaczego umowa jest nieważna!

 

Swego czasu dużą popularność na rynku hipotek zdobyły tzw. kredyty frankowe, czyli zobowiązania, które są indeksowane z PLN do CHF lub denominowane z CHF do PLN. Konsumenci przekonywani byli przez doradców bankowych stabilnością waluty, większą zdolnością kredytową oraz niskim oprocentowaniem. Konsumenci nie byli jednak świadomi tego, że w umowach Banki zagwarantowały sobie swobodę w ustalaniu kursu waluty, przy zastosowaniu którego urzeczywistniano klauzulę denominacyjną lub indeksacyjną. Ukryto przed Kredytobiorcami marżę doliczaną po stronie kupna i sprzedaży waluty co pozwalało Bankom realizować dodatkowe zyski kosztem Konsumentów.

 

Co można zrobić?

 

Jeśli należysz do grona osób spłacających niekończące się raty kredytu we frankach, powinieneś wiedzieć, że istnieje wyjście z tej sytuacji. Jeśli umowa zawiera klauzulę abuzywną, czyli niedozwoloną ze względu na sprzeczne z prawem naruszanie interesów Konsumenta, wówczas przedmiotowa klauzula staje się bezskuteczna wobec Ciebie. Klauzula jest określana jako abuzywna zwłaszcza wtedy, gdy jej postanowienie nie zostało indywidualnie uzgodnione z Konsumentem (klient Banku nie miał na jej treść rzeczywistego wpływu, nie mógł jej negocjować), a tak właśnie było w przypadku kredytów frankowych i klauzul kursowych zawartych w treści umów kredytowych.
 

Uznanie klauzuli za nieważną, tj. nieobowiązującą w ramach umowy kredytu frankowego, oznacza możliwość ustalenia nieważności umowy kredytowej będące najkorzystniejszym rozwiązaniem dla konsumentów - pozostaje jedynie zobowiązanie do zwrotu nominalnej kwoty kredytu wypłaconej w PLN bez prowizji i odsetek! Dodatkowo Twoje zobowiązanie pomniejszone zostanie o rzeczywistą wartość wszystkich rat kredytu spłaconych w PLN. Gdy wartość spłaconych rat jest większa niż nominalna wartość wypłaconego kredytu, to Bank będzie zobowiązany oddać pieniądze konsumentom! Możliwe, że tak właśnie stanie się w Twoim przypadku.

 

W jaki sposób unieważnić umowę kredytu?

 

Najpierw radca prawny powinien poddać analizie umowę (bezpłatnie), aby stwierdzić, czy znajdują się w niej niedozwolone klauzule kursowe. Należy wyliczyć kwoty, które Bank powinien zwrócić, a następnie sformułować względem Banku stosowne oświadczenia i wezwania do zapłaty na etapie przedsądowym (Kancelaria skupia się na skutku nieważności umowy i tylko w tym kierunku prowadzi postępowania sądowe, jako najkorzystniejsze z rozwiązań dla klientów/kredytobiorców). W przypadku, gdy Bank nie uzna roszczeń, należy skierować powództwo do sądu powszechnego. Kancelaria zastępuje klientów przed sądami wszystkich instancji i Sądem Najwyższym. Reprezentujemy również klientów pozwanych przez Banki
w sprawach niespłacanych kredytów frankowych!


Kancelaria Radcy Prawnego Pawła Małka posiada doświadczenie w tym zakresie, doprowadzając do wyroków orzekających unieważnienie umów, również przed sądami Naszego okręgu! – Sąd Okręgowy w Legnicy i inne właściwe sądy rejonowe z tego okręgu.

Specjalizacje kancelarii

Zapraszamy na dedykowane strony

Odszkodowania

Rozwody

Sprawy frankowe

Bądźmy niewolnikami prawa,
abyśmy mogli być wolni.

 

 

- Cyceron