Masz problem prawny wymagający specjalistycznej wiedzy w zakresie rozwódów?
Poznaj istniejące możliwości.

Skontaktuj się z profesjonalistą.

Sprawy rozwodowe

Prawne rozwiązanie małżeństwa jest trudnym momentem dla obojga małżonków, jednak czasami podjęcie takiej decyzji jest konieczne. Kancelaria z Lubina świadczy wsparcie w tego typu sprawach, zarówno w kwestii porad, jak i reprezentowania klientów przed sądem.

Czym jest rozwód?

Jest to decyzja wydawana przez sąd, na wniosek małżonków, jeśli występują ku temu niezbędne przesłanki, a podczas rozprawy stwierdzony zostanie trwały i całkowity rozkład pożycia małżeńskiego. Prawo do złożenia pozwu przysługuje obojgu małżonków. W takiej sytuacji warto skorzystać z usług kancelarii, która oferuje pomoc przy rozwodach. Należy zaznaczyć, że ten z małżonków, który otrzyma pozew, nie może już złożyć swojego. Ma jednak prawo do odpowiedzi.

Jak wygląda sprawa rozwodowa?

Pozew wiąże się ze stałą opłatą w wysokości 600 zł, pobieraną przez sąd. Strona wnosząca może zostać zwolniona z jej pokrycia, jeśli przedstawi dowody, wskazujące na niemożność jej uiszczenia. Następnie, odbywa się sprawa, podczas której małżonkowie zostają przesłuchani, a stanowisko przedstawia adwokat. Rozwody mogą także obejmować kilka rozpraw. Zależne jest to od wielu czynników, w tym m.in. postawy małżonków, jasności przesłanek, dowodów itp.

Rozwód z orzekaniem o winie

W przypadku niektórych sytuacji oraz niezbitych dowodów, winę za rozpad małżeństwa można przypisać jednej ze stron. Wina może zostać uznana w przypadku m.in. zdrady, trwonienia wspólnego majątku, nadużywania alkoholu czy nagannego stosunku do członków rodziny.

 

Można wyróżnić trzy warianty decyzji rozwodowej:

  • bez orzekania o winie któregokolwiek z małżonków,
  • wyłącznie z winy jednego z małżonków,
  • z winy obu stron.

 

 

Najczęściej, tego typu sprawy kończą się orzeczeniem o winie jednej lub obu stron. Jednak jeśli udowodniona zostanie wyłączna wina osoby pozwanej, wówczas małżonek składający pozew, może ubiegać się m.in. o alimenty na siebie i dzieci. Dlatego decydując się na orzekanie o winie oraz podczas gromadzenia niezbędnych dowodów na nią wskazujących, warto skorzystać z usług prawników i adwokatów, oferujących pomoc w tego typu sprawach. Dzięki temu, możliwe jest uniknięcie błędów formalnych i merytorycznych.

Specjalizacje kancelarii

Zapraszamy na dedykowane strony

Odszkodowania

Rozwody

Obsługa firm

Bądźmy niewolnikami prawa,
abyśmy mogli być wolni.

 

 

- Cyceron