Masz problem prawny wymagający specjalistycznej wiedzy?
Poznaj istniejące możliwości.

Skontaktuj się z profesjonalistą.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Małek

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Małek to kompleksowa pomoc prawna dla firm, jak i dla klientów indywidualnych. Służymy wsparciem w sprawach z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, a także pracy i ubezpieczeń społecznych. założyciel kancelarii Paweł Małek ukończył aplikację radcowską we Wrocławiu. Po złożeniu państwowego egzaminu zawodowego uzyskał wpis na listę radców prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Wsparcia dla klientów indywidualnych i biznesowych udziela od 7 lat.

Klientom indywidualnym oferujemy pomoc m.in. w sprawach rozwodowych, spadkowych, odszkodowawczych, a także karnych. Reprezentujemy zarówno osoby pokrzywdzone, jak i oskarżone. Dla podmiotów gospodarczych oferujemy takie rozwiązania jak kompleksowa obsługa prawna dla firm czy też czynności w ramach wybranego pakietu. Kancelaria ma swoją siedzibę w Lubinie. Usługi świadczy na terenie Lubina oraz całej Polski. Przed spotkaniem wymagany jest kontakt telefoniczny bądź też mailowy w celu ustalenia terminu.

Oferta

Prawo cywilne

Regulujące stosunki pomiędzy autonomicznymi podmiotami prawo cywilne obejmuje zarówno kwestie spraw osobowych, jak i majątkowych. W tym zakresie kancelaria świadczy wsparcie w postaci porad, sporządza pisma, jak i reprezentuje klientów w postępowaniu sądowym. Są to m.in. sprawy rozwodowe, spadkowe, o zniesienie wspólności majątkowej, o ustalenie władzy rodzicielskiej i ustanowienie obowiązku alimentacyjnego. Zapewniamy pomoc także w zakresie stosunków zobowiązaniowych powstałych pomiędzy wierzycielem, a dłużnikiem.

Własność i inne prawa rzeczowe.

Zobowiązania

Spadki

Prawo karne

Kancelaria udziela wsparcia w sprawach regulowanych przez prawo karne (materialne, formalne/procesowe, wykonawcze, wojskowe, skarbowe, wykroczeń). Podejmujemy się obrony osób oskarżonych o  popełnienie przestępstwa, a także reprezentuje pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych w procesie karnym. Udzielamy również porad, a także pomagamy w zgromadzeniu oraz sporządzeniu potrzebnej dokumentacji, pism i wniosków (w tym także subsydiarne oraz prywatne akty oskarżenia czy wnioski dowodowe).


Obrona w sprawach karnych

Reprezentowanie pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych

Subsydiarne i prywatne akty oskarżenia

Prawo
administracyjne

Stosunki pomiędzy różnymi podmiotami, a organami administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego reguluje prawo administracyjne. W tym zakresie kancelaria oferuje wsparcie zarówno w postaci udzielania porad, sporządzania wniosków, skarg, odwołań, opinii i innych pism, jak i reprezentuje klientów w postępowaniach przed odpowiednimi organami (administracyjnymi oraz sądami obu instancji). Podejmujemy się również reprezentowania klientów w sprawach odmowy wydania zaświadczenia czy też wznowienia postępowania.

Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne

Wnioski i skargi

Zaświadczenia

Prawo pracy
i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria oferuje wsparcie w zakresie prawy pracy i ubezpieczeń społecznych. Są to zarówno spory pracownicze, kwestie związane z wypadkami przy pracy, emeryturami, rentami, a także innymi świadczeniami z ubezpieczeń społecznych. Oferujemy doradztwo, przygotowywanie umów, regulaminów, opinii i innych dokumentów, a także reprezentowanie interesów klientów przed sądami powszechnymi. Kancelaria świadczy również pomoc przy dochodzeniu należności z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń, niedotrzymania warunków umowy, a także odszkodowań za wypadki przy pracy.

Spory pracownicze

Wypadki przy pracy

Emerytury i renty

Inne świadczenia z ubezpieczeń społecznych

Honorarium

Kancelaria zapewnia elastyczne możliwości współpracy uwzględniające sytuację finansową klienta. Stwarzamy możliwość wyboru sposobu rozliczenia, również rozłożenia płatności na raty. Wynagrodzenie ustalane jest z uwzględnieniem, w szczególności koniecznego nakładu pracy, stopnia trudności i złożoności sprawy.

Warunki współpracy ustalane są w sposób jasny i precyzyjny przed przystąpieniem do prowadzenia sprawy, co pozwala klientowi zaprojektować wydatki na obsługę prawną bez nieprzewidywanych, dodatkowych kosztów. Powyższe sprawia, że oferta współpracy z Kancelarią jest bardzo konkurencyjna w odniesieniu do innych ofert dostępnych na rynku, tym bardziej uwzględniając najwyższą jakość świadczonych usług.

Specjalizacje kancelarii

Zapraszamy na dedykowane strony

Odszkodowania

Rozwody

Obsługa firm

Bądźmy niewolnikami prawa,
abyśmy mogli być wolni.

 

 

- Cyceron